MIỄN PHÍ DỊCH VỤ THÔNG BÁO WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG KHI ĐANG KÝ DỊCH VỤ CONTENT BAN ĐẦU CHO WEBSITE XEM NGAY

I/ ĐIỀU KHOẢN

Tất cả khách hàng tham gia dịch vụ trên website: www.dangkybocongthuong.com tự do thỏa thuận dựa trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thông qua hợp đồng và không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ sử dụng dịch vụ trên website: www.dangkybocongthuong.com phải được phép kinh doanh, lưu hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Mọi hoạt động cung cấp dịch vụ trên website: www.dangkybocongthuong.com được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Website: www.dangkybocongthuong.com cung cấp dịch vụ đăng ký bộ công thương, thông báo bộ công thương, đăng ký chương trình khuyến mãi, đăng ký và thông báo ứng dụng mobile phục vụ mục đích kinh doanh, quảng bá thương hiệu, sản phẩm v…v…

Khách hàng tự do tham gia lựa chọn dịch vụ mà website: www.dangkybocongthuong.com cung cấp.

II/ HÌNH THỨC THANH TOÁN

dangkybocongthuong đưa ra các phương thức thanh toán, khách hàng có thể tham khảo và lựa chọn áp dụng nếu phù hợp:

Cách 1: Các giao dịch thanh toán sẽ thực hiện thông qua hình thức bằng tiền mặt.

Cách 2: Các giao dịch thanh toán sẽ thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản.

Thông tin chuyển khoản:

Vui lòng liên hệ : 0839.688.865 để được cung cấp thông tin chi tiết

Trường hợp cần hỗ trợ tư vấn chi tiết hoặc hỗ trợ thực hiện thủ tục thì hãy liên hệ ngay với Dangkybocongthuong


Hotline: (+84) 839 688 865 – Email: contact@dangkybocongthuong.com - https://dangkybocongthuong.com

#DANGKYBOCONGTHUONG ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP