MIỄN PHÍ DỊCH VỤ THÔNG BÁO WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG KHI ĐANG KÝ DỊCH VỤ CONTENT BAN ĐẦU CHO WEBSITE XEM NGAY

1. Mục đích và phạm vi thu thập.

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Dangkybocongthuong bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Khách hàng. Đây là các thông tin mà Dangkybocongthuong cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và Dangkybocongthuong sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên www.dangkybocongthuong.com, đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.

Các Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Dangkybocongthuong về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin.

3. Thời gian lưu trữ thông tin.

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Dangkybocongthuong.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

Công ty TNHH AZTECH

Trụ sở chính:135, đường số 12 , KDC CityLand, P. 10, Quận Gò Vấp, Tp.HCM, Việt Nam

Hotline: 0839.688.865

Email: contact@dangkybocongthuong.com

5. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Dangkybocongthuong

Trường hợp cần hỗ trợ tư vấn chi tiết hoặc hỗ trợ thực hiện thủ tục thì hãy liên hệ ngay với Dangkybocongthuong


Hotline: (+84) 839 688 865 – Email: contact@dangkybocongthuong.com - https://dangkybocongthuong.com

#DANGKYBOCONGTHUONG ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP